home oferte f.a.q. utilitare comenzi contact
    Joi, 25 Iulie 2024


 
 
Extensie
Preţ lei
.ro 229/viaţă
.eu 89/an
.com 79/an
.net 79/an
.org 79/an
.biz 99/an
.info 79/an


Toate preţurile sunt finale.

 
 Tel.:
(+4)0723 236692
(+4)0742 053399


 
 

 

Politica de confidenţialitate VHOSTING.ro se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 completată cu Legea nr. 506/2004, care transpune Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002.

 

1. DATE SOLICITATE

VHOSTING.ro solicită clienţilor următoarele date de identificare:

 • Nume
 • Prenume
 • Contact secundar
 • Email
 • Email secundar
 • Nume firmă
 • Adresa
 • Telefon
 • Fax
 • Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului
 • Cod Fiscal / Cod Unic de Înregistrare / CNP (persoane fizice)

VHOSTING.ro colecteaza urmatoarele tipuri de date de la vizitatorii www.vhosting.ro:

 • adresa IP (Protocol Internet);
 • browser folosit;
 • numele domeniului referent (prin intermediul căruia vizitatorul a ajuns la www.vhosting.ro)
 • orele de acces şi durata vizitei
 • hostname-ul ISP-ului

 

2. UTILIZAREA DATELOR

VHOSTING.ro utilizează datele solicitate clienţilor săi pentru:

 • întocmirea contractelor de prestări servicii, în cazul în care clientul solicită acest lucru;
 • întocmirea facturilor fiscale reprezentând contravaloarea produselor şi serviciilor achiziţionate de către persoanele vizate.

În cazul în care un client VHOSTING.ro comandă prin intermediul www.vhosting.ro un domeniu, intervine necesitatea furnizării informaţiilor personale ale clientului în cauză unuia dintre următorii terţi:

 • Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) pentru domenii internaţionale (.com, .org, .net, etc)
 • Reţeaua Naţională de Calculatoare (RNC) pentru domeniile naţionale (.ro)

VHOSTING.ro utilizează datele colectate de la vizitatori cu scop statistic şi pentru îmbunătăţirea serviciilor furnizate. Aceste date nu se dezvăluie nici unei terţe persoane fizice sau juridice sub nici o formă.

 

3. CONTROL, ACCES ŞI SECURITATE

VHOSTING.ro garantează confidenţialitatea informaţiilor personale. Informaţiile personale ale clientilor VHOSTING.ro sunt stocate şi procesate prin intermediul ModernBill versiunea 4.4 (informaţii suplimentare la www.modernbill.com).

Informaţiile personale ale unui client sunt accesibile clientului respectiv şi operatorilor VHOSTING.ro. Accesarea informaţiilor personale se face pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole care sunt diferite pentru fiecare client în parte.

 

4. VALABILITATE

Prezenta notă de confidenţialitate este valabilă pentru o perioadă nedeterminată. VHOSTING.ro îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului document, motiv pentru care clienţii sunt rugaţi să îl consulte periodic.

Ultima modificare: 07 noiembrie 2005

 

home | noutăţi | oferte | f.a.q. | utilitare | contact

termeni de utilizare | confidenţialitate
design by optimacad.com